Helyünk a kereszténységben

A Veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet hitvallásában, érzületében és irányvonalában az evangéliumi kereszténység nagy családjához tartozik.

Gyülekezetünk a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyháza tagja. Ehhez a gyülekezeti szövetséghez tartozik az Agóra Corvin Gyülekezet, az Agóra Gellért Gyülekezet, a szegedi Szegletkő Gyülekezet vagy a többségében romákból álló Zsámboki Evangéliumi Gyülekezet és a Sarokkő gyülekezet is.

Fontosak számunkra a történelmi kereszténység – különösen az első évszázadok és a reformáció idejének – hitvallásai. A reformáció kálvini ága áll hozzánk a legközelebb, de a keresztségben és az egyházkormányzásban inkább baptista elveket vallunk. A reformátorok nézeteivel összhangban istentiszteleti gyakorlatunkban nagy szerepet szánunk az Ige tanításának, és fontos számunkra a Szentlélek munkája is. Óvatosan, de nyitottan állunk a karizmatikus mozgalom lelki ajándékokkal kapcsolatos hangsúlyaihoz.

Egyetértünk azzal a bibliai gondolattal, hogy a hívők egységének alapja nem a felekezeti hovatartozás, hanem a Szentlélek általi újjászületés és a Jézus Krisztusban való személyes hit. Krisztusban testvéreknek tekintjük mindazokat a keresztényeket, akik a Lélektől újjászületve Jézust Uruknak és Megváltójuknak tartják.